Påmeldingsskjema

Pris

Medlem: 990,-

Ikke-medlem: 1290,-


Faktura følger vedlagt bekreftelsen. 

PBL Bedriftshelsetjeneste tlf: 75 55 37 00, epost bht@pbl.no

Avmeldingsregler:

Deltakere som melder seg av kurs senere enn 4 uker før kursdag, faktureres full kursavgift uavhengig av grunn.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok antall deltakere

Informasjon

Sted
PBL Bedriftshelsetjeneste AS
Tid
Tirsdag 19. november 2019 kl. 12.00 - 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}