Påmeldingsskjema

Pris

Medlem: 2000 kroner

Ikke-medlem: 2500 kroner


Faktura følger vedlagt bekreftelsen.

PBL Bedriftshelsetjeneste tlf: 75 55 37 00, epost bht@pbl.no

Avmeldingsregler:
Deltakere som melder seg av kurs senere enn 4 uker før kursdag, faktureres full kursavgift uavhengig av grunn.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok antall deltakere.

Informasjon

Sted
Kommer
Tid
Onsdag 23. oktober 2019 kl. 09.00 - 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}